Molokai News starts series on proposed Molokai wind farm